ISBN, ISSN и баркод на книга – какво, как, защо?

ISBN

Какво представлява ISBN?

ISBN-ът е ЕГН-то на една книга. Така, както ние с раждането си получаваме Единен Граждански Номер, така и на книгите, при издаването им, се присъжда ISBN (International Standard Book Number). Това е международна система за номериране, която идентифицира всяка книга, независимо от това дали е в печатна или електронна форма. Чрез ISBN книгите се включват в Националния регистър на издаваните книги в България, както и в Международен издателски регистър – Global Register of Publishers.

ISBN представлява поредица от цифри, която съдържа 13 елемента, разделени в пет групи:

 • префикс – 978 – това означава, че продуктът е книга;
 • регистрационна група – показва определена страна. На България са присъдени регистрационни групи 978-954 и 978-619;
 • регистрант – идентифицира конкретен издател;
 • издание – идентифицира конкретен формат или издание на дадена книга (пример: 978-954-XXXX-25);
 • контролна цифра – показва номера (пример: 978-954-XXXX-25-0). Тя е само една цифра от 0 до 9.

ISBN може да се присъди както на издателство, така и на независим автор.

Той не представлява задължителна регистрация на книгата и не е задължително условие за нейното издаване. Книгите могат да съществуват и без този номер. В много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISBN се налага от фактори, свързани с разпространението и продажбата, например ако възнамерявате да разпространявате книгата си в книжарници.

Каква e разликата между ISBN и ISSN?

ISBN се издава за публикации, които са монографични (т.е. еднократни публикации). Такива са книгите на хартиен носител, аудио и електорните книги; картографски, графични и др. издания.

ISSN е предназначен за продължаващите и/или периодични издания – вестници, списания и др.

Какво представлява баркода и как да се сдобия с такъв?

Освен ISBN номера, върху повечето от книгите ще видите и уникален баркод. Този баркод е система за кодиране на стокови единици. Той служи за идентификация на стоките и спомага за проследяване на стокооборота. ISBN – и баркода предоставят една и съща информация. Баркодът се генерира въз основа на цифрите от ISBN номера, Националната агенция за ISBN не предоставя самия баркод. Неговото генериране се организира от издателя или от автора. Повечето книжарници изискват наличието на баркод, който се използва, за да се маркира книгата на касата, както и да се въведе наличието в складовия софтуер. Ако вече сте отпечатали книгата си без баркод може да генерирате и принтирате такъв на стикер, който да бъде залепен допълнително. ISBN трябва да се отпечата върху книгата, независимо от това дали тя притежава баркод.

Безплатни генератори на баркод може да откриете на следните адреси:

http://online-barcode-generator.net/ (GS1 стандарт)

https://www.free-barcode-generator.net/ (GS1 стандарт)

При избора на цвят е важно да знаете, че светли щрихи на тъмна основа не се приема от скенера. Не се препоръчват и златисти, сребристи и метални цветове, нито като основа, нито за щрихите.

Спрете се на следните цветови комбинации в генерирането на баркод:
• основа – бяло, жълто, червено.
• щрихи – черно, синьо, зелено и кафяво.

Самоиздател може да ви съдейства в генерирането на баркод по GS1 стандарт. Моля свържете се с нас на имейл:
contact { @ } samoizdatel.com

Как да издам ISBN като независим автор, плаща ли се?

Лица или организации, издаващи само една книга и непланиращи други издания в близко бъдеще получават еднократно ISBN номер за конкретното издание от така наречения общ (споделен) код, без регистрация в системата на Националната агенция за ISBN и без заплащане на такса.

Необходими документи:

 1. Регистрационна карта :

2. Регистрационна карта за присъждане на ISBN за издание

3. Заглавна страница на книгата – за независими автори се прилага копие от предна и задна корица с обозначен Copyright и печатница.

Документите могат да бъдат изпратени по имейл (isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg), с обикновено писмо по пощата или подадени на място в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Регистрацията се извършва в срок до 3 дни.

За печатни издания ISBN се отпечатва на гърба на заглавната страница след знака за Copyright, както и в издателското каре.

За онлайн издания ISBN се публикува на началната страница, на заглавния екран на публикацията или на страницата, на която е отбелязан Copyright.

Заявките за ISBN номер се подават не повече от 6 месеца преди издаването на книгата.

Кога ми трябва регистрация в Националната агенция за ISBN?

Регистрацията в Национална агенция за ISBN се прави за лица или организации, които планират издаването на повече от една книга в близко бъдеще. Документите, които се подават за регистрация, са подробно изброени в  Инструкция за организацията и дейността на агенцията. Те са различни за отделните лица – издателства; физически лица – ЕТ или самоосигуряващи се лица с БУЛСТАТ; както и физически лица – автори без БУЛСТАТ, които сами издават своите книги.

Документите могат да бъдат изпратени по електронна поща (isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg), с обикновено писмо или подадени на място в Националната агенция за ISBN в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Регистрацията се извършва в срок до 3 дни. Таксата варира в рамките от 5,00 лв. до 44,00 лв. и зависи от големината на секцията в кода, идентифицираща издателя.

Кога се налага издаване на нов ISBN?

Определянето на отделен или нов ISBN се налага в случаите на промяна на съдържанието или формàта на една книга:

 • различна подвързия на печатните издания (мека или твърда корица, или луксозно издание);
 • промяна на поредността на изданието (напр. 2-ро, 3-то или друго поредно, както и променено или допълнено издание);
 • различни формати на електронна книга и промяна на формата (pdf, ePub и др.);
 • езиков превод

Присъденият ISBN е валиден и не се налага определянето на отделен номер в случаите на допълнителен тираж или промяна на цената например.

Има ли връзка ISBN със запазването на авторските ми права?

Присъждането на ISBN номер не е обвързано с уреждане и защита на авторски права. Т.е. това, че една книга притежава ISBN, не означава, че за нея са запазени авторските права. Всички въпроси, отнасящи се до авторското право, са регламентирани в Закона за авторското право. Може също така да чуете и разговора ни по темата, концентриран в аторското право на писателите, с адвокат Жулиета Мандаджиева.

Задължително депозиране на книгите

Всяка издадена книга подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, независимо от това дали притежава ISBN или не. Това е постановено в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП).

След издаването на книгите издателите и независимите автори са длъжни да депозират безплатно определен брой екземпляри от книгите в зависимост от тиража. Това се прави с цел съхраняване и запазване на печатните и други произведения като част от националното културно наследство.

На задължително депозиране подлежат както книгите, отпечатани на хартиен носител, така и електронните книги.

Печатните и електронните книги се депозират в зависимост от тиража:

 • дванадесет екземпляра от печатните произведения в тираж над 300 бр. ;
 • три екземпляра от печатните произведения в тираж до 100 бр. ;
 • един екземпляр допълнително от печатните произведения с мека корица, когато тиражът на изданието е оформен едновременно с твърда и мека корица;
 • едно копие от електронните книги.

Както всяко задължително действие, така и депозирането е фиксирано със срокове. Срокът за депозиране на задължителните екземляри е две седмици от отпечатването на изданията. Книгите се предават в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Тя, от своя страна, ги разпределя между по-големите регионални библиотеки в страната. За неспазилите срока, умишлено или неволно, има предвидени глоби. Затова – радвайте се спокойно на вашата книга, едва след като сте предали депозита в библиотеката.

Надяваме се, че сме отговорили изчерпателно на всички въпроси, относно получането на ISBN за вашата книга. Ако искате да получите по-изчерпателни данни по темата, може да ги намерите на страницата на Националната агенция за ISBN на сайта на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”.

Прочетете още:

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 1. […] Решението, до което повечето автори на електронни книги прибягват са онлайн платформите за дистрибуция. Важно е да знаете, че както хартиените книги, така и електронните имат нужда от издаден ISBN номер, за да влязат в нечия дистрибуторска мрежа. Повече по темата може да научите от статията: ISBN, ISSN и баркод на книга – какво, как, защо? […]