Условия за членство и ползване

Условия за членство и ползване на samoizdatel.com 

Последна ревизия: 15 юни 2020

samoizdatel.com е общност за читатели, създатели на литературни произведения, както и за редактори, коректори, илюстратори и преводачи. Ние предоставяме средствата, необходими за разпространяване на Вашата работа, както за лично ползване, така и за дистрибуция към пазар за закупуване на стоки или услуги и страница, където можете да участвате във форуми, дискусионни групи с други читатели и творци, както и да договаряте лично възложени помежду ви задачи. Следните правила и условия са разработени не само за защита на Вашата работа и личните Ви данни, но също така и да се опишат нашите ангажименти към Вас като член на общността, както и Вашите отговорности като създател на съдържанието. Молим, не се колебайте да се свържете с нашият екип за поддръжка, ако имате някакви въпроси за условията на споразумението. Имейл за връзка: contact@samoizdatel.com

С разглеждането и/или използването на Интернет страницата https://samoizdatel.com (Интернет Страницата, Страницата, Страница) Вие се съгласявате без ограничения с условията за ползване описани по-долу. Ако не сте съгласни с тези условия, молим не използвайте услугите на Страницата.

Дефиниции

Акаунт е профилът (сметката) на Регистриран Потребител. https://samoizdatel.com (ние) наричана по-долу Интернет Страница или Интернет Страницата е Интернет книжарница. 

Потребител е всеки Гост и всеки Регистриран Потребител.

Гост е всеки нерегистриран потребител.

Регистриран Потребител е потребител със профил (сметка / регистрация) в Интернет Страницата. Регистриран Потребител може да бъде всеки: 

 • Aвтор;
 • Художник / Илюстратор / Графичен дизайнер; 
 • Технически редактор / Коректор; 
 • Станьор / Оформител;
 • Художествен редактор. 

Клиент е гост или регистриран потребител, който поръчва Произведение.

Автор или създател е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено определено Произведение.

Произведение е всеки един продукт в Интернет Страницата, който се предлага за продажба от Автора.

https://samoizdatel.com предоставя персонален достъп до услуги, които позволяват на потребителите да продават и купуват професионално изработени книги (Произведение), както и да общуват помежду си, чрез чат и лични профилни страници. 

Посетителите на https://samoizdatel.com също така могат да станат регистрирани членове на страницата. Услугите, които https://samoizdatel.com предоставя, включват публикуване, общност от регистрирани членове на Страницата и всякакви други услуги или съдържание, които могат да бъдат временни или постоянни (Услуги).

Това споразумение за условия за ползване на Страницата (Споразумение, Общи условия) поставя условията за използване на Услугите. Използвайки Услугите, Вие се съгласявате с това Споразумение, независимо дали сте Гост или Регистриран Потребител. При несъгласие от Ваша страна със Споразумението, Вие трябва да се откажете от достъп до Услугите на Страницата.

Вие се съгласявате, че сте прочели Споразумението и че сте съгласни с него.

aл. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от https://samoizdatel.com.

aл. 2) Използването на услугите на сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, молим не използвайте този сайт.

Чл. 2. Ние си запазваме правото да изменяме Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях, чрез предизвестие, като публикуване на страницата или оповестяване чрез електронната поща.

Чл. 3. Ние управляваме тази Страница от България. Ние не декларираме, че материалите или услугите в тази Страница са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпа до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

Чл. 4. Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителя Ние сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

 1. Име и адрес на доставчика – Римоут Тийм Мембърс ООД, гр. Варна – 9000, С.О. Сълзица 74
 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 3. Цената на стоките е обявена за един брой в български лева с включен данък добавена стойност и е крайна за купувача.
 4. Ние не налагаме никакви допълнителни стойности при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.
 5. Плащането на стоките е съобразено със Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Бележки за Нашата общност

samoizdatel.com е място, където хора от всички възрасти, сфери, опит и професии могат да публикуват, продават или купуват творческо съдържание, като например романи, мемоари, поезия, готварски книги, технически ръководства, статии, книги за фотография, детски книги, календари и друго съдържание, което не се поддава лесно на категоризация. Ние помагаме на хората да разпространяват информация и изкуство обхващащи широк спектър от обекти, като същевремено осигуряваме безопасност, приятелска, уваженческа и сериозна страница за всички творчески създателите. Тъй като нашата общност предлага широк диапазон на възрастта, Ние не насърчаваме съдържание, което може да накара голяма част от потребителите да се чувстват неуместно.

samoizdatel.com зачита усилията, които отиват в създаването на забележителна работа и Ние се ангажираме да защитаваме авторските права, както и правото Ви на личен живот. Като член на нашата общност трябва да не публикувате или разпространявате съдържание, което не притежавате или нямате права за него. Ние приемаме нарушения, свързани с авторското право и поверителността, много сериозно. За тази цел, ако вярвате, че материалите предлагани за продажба в нашата страница нарушават авторските Ви права или правото на личен живот, ние Ви съветваме да уведомите samoizdatel.com чрез имейл contact@samoizdatel.com . Ако даден потребител нарушава авторски права, друга интелектуална собственост или правата на лична неприкосновеност, samoizdatel.com може по свое усмотрение да прекрати използването или да откаже достъп до интернет страницата. Ако сте отхвърлен поради тези причини, samoizdatel.com няма задължение да осигури възстановяване на всички изплатени или дължими суми.

Договора за членство долу описва с най-добрите юридически термини правата Ви като член на общността на samoizdatel.com, независимо дали сте създател или купувач на съдържанието. Договорът също така съдържа списък на правата ни като собственици на samoizdatel.com, информацията, която събираме за потребителите и начина на съхранението й, нашите задължения свързани с точно начисляване и изплащане на приходите, получени от други собственици. Вашата собственост и права да се оттеглят произведения, публикувани чрез използване на страницата, както и нашите задължения за услугите, предоставяни от samoizdatel.com и нашите партньори. Молим, имайте предвид, че използването на страницата или инструментите и услугите, достъпни от нея означава, че приемате този договор за членство и всички негови условия.

По-долу можете да намерите реда и условията за участие в общността на samoizdatel.com, където ще имате право да участвате във форуми, дискусии и групи, да закупувате стоки и услуги, както и да публикувате произведения за продажба и дистрибуция. 

Молим, не се колебайте да се свържете с Нас, ако имате някакви въпроси за условията към споразумението.

Добре дошли в нашата общност от творци!

Споразумения по членството

Преди да използвате samoizdatel.com за откриване на профил, молим, прочетете следните условията на договора Ви за членство и условията за ползване внимателно. Настоящите Общи условия Ви уреждат достъп и ползване на интернет страници и услуги, притежавани и / или експлоатирани от samoizdatel.com . Вашият достъп и използването на страницата се ОПРЕДЕЛЯ от Вашето съгласие и съответствие с тези условия. Използването на страницата означава съгласие с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, молим не използвайте тази страница. Имайте предвид, че всяко нарушение на тези условия може да доведе до прекратяване на възможността Ви за достъп и използването на samoizdatel.com.

Условията включват също командированите срокове и условия, приложими към специфични услуги и / или функции, всички от които са включени тук. Такива допълнителни условия ще бъдат публикувани за разглеждане във връзка с приложимата функция или услуга. В случай на противоречие между тези условия (различни от раздел 16, 17, 18 и 19 от настоящите условия) и допълнителните условия за контрол по отношение на конфликти и секции 16, 17, 18 и 19 от настоящите Общи условия се контролират.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме всички или част от настоящите Общи условия; промяна на страницата, включително чрез премахване или прекратяване на съдържание или характеристика на обект, промяна на всички хонорари или такси за ползване на страницата. Всички промени, които правим, ще бъдат в сила незабавно след предизвестие, като публикуване на страницата или оповестяване чрез електронната поща. Ако продължите да използвате страницата след това уведомление, ще се счита, че приемате промените. Не забравяйте да се връщате на тази страница периодично, за да се гарантира,че сте запознати с най-актуалната версия на тези Правила. По този начин Вие се съгласявате с електронния вариант на настоящите Общи условия. Съгласявате се, че ние няма да носим отговорност пред Вас или трето лице за всяко елиминиране или прекратяване на съдържание или характеристика на обект; или всяка промяна на каквито и да било такси.

 1. Регистрация
 2. Правила за използване на Страницата
 3. Съдържание
 4. Форуми
 5. Покупки
 6. Автори и авторски права
 7. Разпространение
 8. Приходи на създателя
 9. Срок и прекратяване
 10. Други страници и програми
 11. Промоции
 12. Възвръщаемост
 13. Премахване на съдържание, прекратяване на членство, задържане на съдържание
 14. Забрани за използване на съдържание
 15. Лично пространство
 16. Освобождаване от отговорност
 17. Отказ от гаранции
 18. Ограничение на отговорността
 19. Интелектуална собственост
 20. Политика за идея на съдържание
 21. Юрисдикционни въпроси
 22. Данъци и Такси
 23. Начин на изплащане на приходите направени от Авторите в Интернет Страницата
 24. Други

Притурка A. samoizdatel.com Правила за съдържанието и насоки

 1. Регистрация

Когато настроите Вашия профил в samoizdatel.com и се регистрирате, за да използвате тази страница, Вие се съгласявате да (а) предоставяте точна, актуална и пълна информация за себе си, каквато изисква нашата регистрационна форма (включително Вашия имейл адрес), (б) поддържате и актуализирате информацията си (включително и Вашия имейл адрес), за да я държите точна, актуална и пълна. Вие се съгласявате, че, ако информацията, предоставена от Вас, е невярна, неточна, недостатъчна или непълна, (1) Вие не може да претендирате за липса на предизвестие за комуникации, които сме се опитали да Ви изпратим, които могат съществено да повлияят на Вашите права по силата на условията, (2), Ние си запазваме правото да прекратим достъпа Ви и използването на страницата. Декларацията ни за поверителност урежда използването и разкриването на информацията, която предоставяте.

Като част от процедурата за регистрация може да бъдете помолени да изберете потребителско име и парола. Ние можем да откажем да Ви дадем потребителско име по някаква причина по наше усмотрение, включително и в случай, че установим, че такова потребителско име олицетворява някой друг или е незаконно, вулгарно, или по друг начин обидно или е под защитата на търговска марка или други права на собственост, или в противен случай може да доведе до объркване. Вие ще бъдете отговорен за поверителността и използването на Вашия профил с потребителско име и парола, да не прехвърляте или препродавате профила си за страницата на трети лица. Носите отговорност за запазване на конфиденциалността на Вашите име и парола и за всякакви дейности (включително покупките), които се осъществяват чрез профила. НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ИМЕ И ПАРОЛА И ЗА ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОКУПКИТЕ, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЧРЕЗ ВАШИЯ ПРОФИЛ).

 1. Условия за използване на страницата

Чл. 1. Ние, като създател и собственик на този Интернет сайт https://samoizdatel.com, Ви даваме право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в тази Страница само за лична употреба с нетърговска цел при условие ,че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Страница материали в други сайтове е забранена. Материалите на тази Страница са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Чл. 2. В страниците на https://samoizdatel.com е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. https://samoizdatel.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. https://samoizdatel.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са в духа на тези общи условия.

Чл. 3. Потребителите на тази Страница нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злонамерени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица.

При спазване и изпълнение на съответствията с настоящите Общи условия, както и единствено за периода, който Ви се разрешават от samoizdatel.com за достъп до страницата, Ние Ви предоставяме неизключително, непрехвърляемо, с ограничено право и лиценз достъп до страницата, включващ текст, изображения, графики, видео, графика, звуци, данни, файлове, връзки и други материали, включени в страницата (различно от вашето съдържание), единствено предоставените от Нас. Вие потвърждавате и се съгласявате, че някои функции на страницата могат да включват реклами, които са необходима част от страницата. На страницата всички такива материали и всички права върху интелектуалната собственост остават собственост на samoizdatel.com или носителите на лиценз и доставчици, освен ако не е изрично разрешено от настоящите Общи условия. Не може да използвате, възпроизвеждате, разпространявате, променяте, предавате, изпълнявате, изобразявате или създавате производни продукти от всяка част на страницата без писменото съгласие на samoizdatel.com. Нищо тук не Ви дава права да реализирате на пазара каквито и да било части от страницата или част от съдържанието в нея. Всички права, които не са изрично предоставени по-долу, са изрично запазени. 

Този документ служи, за да урежда правните отношения между страните относно услугите предоставени от https://samoizdatel.com. Чрез регистрация и при използването на страницата https://samoizdatel.com Вие давате съгласието си да спазвате условията на настоящото споразумение. Настоящото споразумение остава в сила, докато сте потребител на нашите услуги. Можете да прекратите членството си по всяко време, като изтъкнете причината, за да можем бързо да я отстраним ,което е в интерес на доброто ни партньорство и сътрудничество.

Чрез даването на Вашето съгласие Вие декларирате, че информацията използвана при регистрацията е вярна, че сте над 16-годишна възраст и че тази информация с нищо не нарушава законите на Република България. Ако Вие нарушавате тези или които и да е условия описани в тези Общи Условия, https://samoizdatel.com си запазва правото да изтрие Вашия Акаунт без предупреждение.

https://samoizdatel.com си запазва правото да отхвърли Вашето Произведение, ако то съдържа религиозни, политически и всякакви други непозволени от закона или обидни думи, изречения и фрази.

Вие се съгласявате, че ние не можем да носим отговорност при възникнали технически проблеми с Интернет или Интернет страницата до тяхното отстраняване. 

Ние не носим отговорност пред Вас или трета страна за нанесени щети или ползи свързани с това споразумение при груба небрежност или умишлено нарушение от Ваша страна. Всички взаимоотношения с наследници на авторските права се уреждат с допълнително споразумение между заинтересованите страни. Официална кореспонденция с Вас се счита само писмената (чрез актуална електронна поща) посочена от Вас в сайта, независимо дали Вие я посещавате и поддържате. При съгласието си да ползвате услугите на настоящия сайт ще получите отговор по електронен път.

При възникнали спорове между страните, засегнати в настоящото споразумение, не по-високи от 2 000 лева от сумата на поръчката се решават по взаимно разбирателство в смисъл на запазване на добрите отношения на партньорите, като засегнатата страна предложи алтернативно решение на спора. Това се приема да се извърши по имейл, писмено предложение направено по съответен ред и начин в рамките на 15 дни след възникване на неразбирателството. Ако такова споразумение не може да бъде постигнато, то то се решава по приетия законов начин по местоседалище на https://samoizdatel.com. Като всяка от заинтересованите страни поема разходите си произтичащи от това деяние.

Настоящото споразумение се приема само когато сте потребител на сайта и сте съгласни с условията за членство и ползване в https://samoizdatel.com. За удобство на страните цялата кореспонденция се извършва на официалния език на държавата, от която потребителят ни пише. Молим, ако имате въпроси към нас, не се колебайте да ни ги зададете по удобен за Вас начин.

В следствие на събраните данни ние можем да Ви дадем информация за съвместната ни работа, като парични потоци, отпечатване на материали за срок от една календарна година назад. С това споразумение Вие изрично давате съгласието си, да обменим личната Ви информация с наши контрагенти във връзка и с цел единствено за предоставяне (пример: на куриерска фирма) на продукти и услуги свързани със съвместната ни работа. С това споразумение Вие давате съгласието си, ако притежавате търговска марка, то ние можем да използваме само и единствено за вашето произведение. Не се разрешава на трети страни по какъвто и да е начин да събират и използват информация за нашите клиенти от нашата страница. Вие можете да получите желаната информация по всяко време, като се свържете с нас чрез посочените в сайта https://samoizdatel.com начини. Така също ние се задължаваме при продажби, промени и др. да Ви известяваме по електронен път (обикновено чрез изпращането на електронна поща, но не само). Ние не носим отговорност за информацията на други уеб сайтове, както така не можем да контролираме тяхното съдържание. С това споразумение ние се ангажираме и задължаваме да пазим и съхраняваме единствено Вашата подадена лична информация. За тази цел ние използваме известните ни и съвременни защитни технологии, антивирусни програми, електронна база данни и сървъри, свързани с предпазването от проникването в тях на трети лица. Във връзка с това ние извършваме непрекъснат контрол, за да можем да предотвратим своевременно опит за злоупотреби. Ако забележите нежелана от вас намеса в профила Ви, се задължавате непременно и своевременно да ни уведомите, за да предприемем необходимите мерки. Трябва да сте на ясно, че https://samoizdatel.com не може 100% да гарантира сигурността на личните Ви данни, защото тази сигурност не е гарантирана и в световната интернет мрежа.

Права и задължения

Като ГОСТ на https://samoizdatel.com Вие имате право да разглеждате и отваряте връзки в страницата.

Като на ГОСТ на https://samoizdatel.com Вие нямате достъп до собствен профил, нямате потребителско име и парола и не можете да ползвате услугите на страницата пълноценно.

Регистриран Потребител има право на собствен профил, където може да променя своите данни, да контролира профила си, да променя паролата си, да изтегли всички архивни данни, според законите за защита на личните данни, както и да изтрие регистрацията и профила си. 

Регистрираните потребители нямат разлика в предоставените функционалности. На регистрираните потребители се предоставя възможност за участие във форуми, дискусии, както и да се свързват чрез професионални връзки, които отварят възможността за чат функция и отделни договорни условия за работа помежду им.

Вашият потребителски профил можете да използвате само и единствено вие.

Взаимоотношенията между автор и samoizdatel.com се дефинират в различни секции на този документ, както и с отделни договорни условия, сключени извън страницата. 

Права и задължения на Страницата

https://samoizdatel.com си запазва правото да промени условията в настоящото споразумение като:

 • след изтичане на 30 дни от получаване на електронно известие за промяната на споразумението, то тя става валидна за всички посетители.
 • за съществени промени свързани със Защита на личните данни https://samoizdatel.com се задължава да уведоми с имейл своите членове за наложените промени.
 • ако регистрираните потребители не са съгласни с промените, те се задължават да прекратят използването на услугите на страницата и изтрият регистрацията си.

https://samoizdatel.com не носи отговорност за съдържанието на Произведението, като подвеждаща информация, неточности и др. Ние не се задължаваме да упражняваме контрол върху това съдържание, но запазваме правото си да откажем предлагането на книга, без допълнителни обяснения.

Ние си запазваме правото по всяко време да прекратим членството Ви, като за причината ви уведомим с имейл, с който сте се регистрирали. 

Когато споразумението се отнася за износ на продукцията в друга страна, то https://samoizdatel.com носи отговорност само за страната разпространител на зададената поръчка. Поръчителят, от която и да е страна в случая, се задължава да спазва законодателството на съответната страна вносител.

Разпространителят (Ние) си запазва правото да свали от регистрацията в сайта потребител, който е доказано, че си служи с измама или злоупотреба, не зачита авторските права и да го подведе под съдебна отговорност съобразно законите на страната.

С доброволната си регистрацията в сайта https://samoizdatel.com ние получаваме Вашето съгласие и право да разпространяваме Вашето Произведение съгласно условията в тези общи условия и/или при поръчка на Вашето Произведение.

Забранени са за разпространение също така и книги с порнографско съдържание. Не се разрешава разпространението на книги с подвеждаща информация, картини, снимки, файлове, защитени с авторски права и търговски тайни или информация на деца под 13 годишна възраст. Ако разберем, че Вашата възраст е под 16 години, имаме право да изтрием Вашия профил веднага и без предупреждение. Потребителят носи отговорност за всички последици произтичащи от това споразумение. Всяко съдържание в профила Ви публикувано от Вас не може да съдържа порнография, голота, сексуално насилие или снимки на трети лица без тяхното писмено одобрение. Потребителят няма право да се регистрира под чуждо име или да полза чужди профили и имейли. Използването на Страницата става само по законния начин и съобразен с настоящото споразумение. https://samoizdatel.com не е задължен да разследва или да води следствие за нарушаване на правилата от заинтересованите лица. https://samoizdatel.com си запазва правото да премахва съдържание, да изтрива потребители от сайта, да възбужда съдебни дела срещу потребители нарушаващи правилата на това споразумение. Също така и на нарушители на авторското право да налага определени в споразумението санкции.

https://samoizdatel.com не носи отговорност при неизпълнение на поръчка при форсмажорни обстоятелства (технически проблеми , природни бедствия и др.).

https://samoizdatel.com не носи отговорност при настъпили загуби или вреди в резултат на взаимоотношенията ни, засегнати в това споразумение. Или настъпили такива в следствие на трети лица, използвали недобросъвестно акаунта Ви и паролата Ви. При възникване на спор между Вас и трето лице https://samoizdatel.com не е задължено да се включва в спора. Ние можем да останем само като наблюдатели на този спор. 

Страницата може да прекрати Вашето членство по всяко време и по всякакви причини, ако причината може да бъде отстранена, Ние ще Ви изпратим имейл, в който да опишем каква е причината и ако до определения срок, който е описан в имейла, Вие не я отстраните, Ние си запазваме правото да премахнем Вашия Акаунт и членство в Страницата. Вие се съгласявате, че разбирате, че след изтриването на Вашия Акаунт и профил, ще се изтрие и цялото съдържание, свързано с Ваши Произведения и информация, който Вие сте въвели в Страницата. Ние не отговаряме за запазването на никаква информация след изтриването на Вашия Акаунт, както от наша страна, така и от Ваша.

Ние си запазваме правото след получаване на поръчката по електронен или друг начин по всяко време да приемем или отхвърлим Вашата поръчка, независимо от причината. Ние си запазваме правото след получаване на поръчката да изпълним цялата или част от нея (т.е. част от количеството на поръчаните Произведения). Ние си запазваме правото да изискваме допълнителна информация или данни за извършването на дадена поръчка.

Техническата поддръжка и други проблеми могат да направят страницата недостъпна от време на време. samoizdatel.com не поема никакви ангажименти, поръчителство или гаранция, че страницата ще работи винаги, БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ЧЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ. samoizdatel.com по свое усмотрение може да променя функции, наличие, функциониране и / или от време на време да спира страницата без предупреждение на потребителите.

Докато използвате страницата, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и наредби. В допълнение, Ние очакваме потребителите да зачитат правата и достойнството на другите. Чрез използването на страницата Вие приемате отчасти правилата за поведение, определени в този раздел; всяко неспазване може да доведе до прекратяване на достъпа Ви съгласно раздел 9 по-долу. При ползването на страницата, Вие се съгласявате да НЕ:

 • Клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин нарушавате правата на другите, включително без право или с право на публичност за ограничаване на поверителност на другите;
 • Се представяте за друг човек или обект, или лъжете за качествата и обкръжението си;
 • Ограничавате или забранявате на който и да е друг потребител ползването на страницата, включително чрез “хакване” или премахване на някаква част от страницата;
 • Нарушавате приложимите законови и подзаконови актове;
 • Внушавате, че всички изявления, които правите са подкрепени от Нас без предварителното ни писмено съгласие;
 • Качвате, изпращате или показвате в страницата (а) всякакви материали, които са незаконни, измамни, заплашителни, обидни, клеветнически, нецензурни или други съображения, или нарушават нашата интелектуална собственост или тази на трети лица; (б) всяка поверителна, частна или търговска тайна информация за трето лице; (в) всяка реклама, увещаване, верижни писма, пирамидални схеми, инвестиционни възможности или друга нежелана търговска комуникация (освен ако не е изрично разрешено от нас);
 • Използвате страницата, за да навредите на малолетни и непълнолетни лица, по някакъв начин, включително чрез качване на съдържание, което нарушава законите за детска порнография, сексуална експлоатация на деца и законите за забрана на изобразяването на малолетни и непълнолетни лица, ангажирани в сексуално поведение;;
 • Сте включени в спам или флуудинг;
 • Правите опит за качване на снимки от акаунт на друг потребител без разрешение;
 • Не давате достъп или използвате (или опит за достъп или употреба) съдържание на друг потребител без разрешение;
 • Да предавате софтуер или други материали, които съдържат вируси, червеи, троянски коне, дефекти, дата бомби, бомби или други обекти с разрушителна характеристика;
 • Модифицирате, адаптирате, преотстъпвате, превеждате, продавате, обратно конструирате, декомпилирате или разделяте каквато и да било част на обекта;
 • Отстранявате всички авторски права, търговски марки или други права на собственост, съдържащи се или изложени на всяка част на обекта;;
 • Не слагате “Рамка” или “Огледало” на която и да била част от обекта или линк към някоя страница или материал на място, различно от адресите, предоставени от Нас за такива цели като част от тази страница без предварително писмено разрешение;
 • Използвате роботи, паяци, търсене / заявка за извличане или друго ръчно или автоматично устройство или процес за извличане, индекс, данни или по някакъв начин възпроизвеждатe или заобикаляте навигационната структура или представяне на обекта;
 • Не използвате жътва или събиране на информация за или от потребителите на страницата без тяхното изрично съгласие и, ако е предвидено такова съгласие, само в съответствие с приложимото право.

Ние можем да спрем и / или да прекратим достъпа Ви и използването на страницата и / или каквито и да било възможности, предоставени на Ваше разположение чрез нея веднага, ако не успеете да се съобразите с горните правила или по друг начин да не се съобразите с настоящите Общи условия.

3.Съдържание

В случай, че сте публикували или качили на страницата в съответствие с раздел 2, или по друг начин чрез samoizdatel.com, всякакви материали, включително, но не само текст, снимки и други изображения, графики , видео, звуци, данни, файлове, връзки и други материали (“Съдържание”), ще останете собственици на съдържанието. Вие предоставяте на Нас и нашите партньори световно, неизключително, подлицензионо (чрез множество нива), може да бъде още, безвъзмездно (освен ако не е договорено друго в процеса на онлайн публикации) право да се използва, възпроизвежда, разпространява (чрез множество нива ) съдържанието, единствено във връзка с тази страница. Ако решите да се ограничи достъпът и разпространението на съдържанието Ви, Ние ще положим съответните средства за това. Ние не можем да гарантираме, че тези средства ще работят през цялото време. Молим, имайте предвид, че докато запазвате собствеността си върху Вашето съдържание, всеки шаблон или оформление, в което може да се организира такова съдържание чрез инструменти и функции, предоставени чрез samoizdatel.com не са Ваша собственост и може да се използват от samoizdatel.com и всеки друг за всякакви цели. Вие потвърждавате и се съгласявате, че нямате право на такава матрица и / или оформлението й като образец или чертеж ще бъдат изцяло собственост на samoizdatel.com.

Вие декларирате, че (1) притежавате всички необходими права по отношение на Вашето съдържание в противен случай, (2) съдържание Ви не и няма да наруши, злоупотреби, използва или разкрива без разрешение или по друг начин нарушава интелектуалната собственост или право на собственост на трети лица и не са незаконни, измамни, заплашителни, обидни, клеветнически, нецензурни или други съображения, (3) при желание от samoizdatel.com, без по-нататъшно разглеждане, Вие незабавно ще предоставите на samoizdatel.com разумни доказателства за адекватни и приложими права на трети лица (т.е., съгласия, одобрения, лицензи или сублицензи), и се съгласявате, че samoizdatel.com може да предостави копие от тези Условия за всеки, който твърди за нарушение на авторските права / търговска марка, свързани с Вашето съдържание или за прилагане на закона или други лица, както се изисква от закона, или когато samoizdatel.com прецени, че е необходимо да се защитят Вашите права или правата на другите, (4) ще се придържате към политика на съдържанието и насоките, публикувани на страницата, (5) Вие се съгласявате, че сте получили писмено съгласие, и / или разрешение на всяко идентифициране на физическо лице, което се появява в съдържанието Ви, за да го използвате за целите на използването и експлоатирането му по друг начин. Планирането на тези условия (включително за целите на стимулирането на място) или ако има идентификация,че лице е на възраст под осемнадесет (18), Вие сте получили писмено съгласие, освобождаване и / или разрешение от родител на такова лице или настойник (и Вие се съгласявате да предоставяте на samoizdatel.com копие от всички тези съгласия, изявления и / или разрешения при поискване от samoizdatel.com ). Ако все пак представя съдържание на самоличност под осемнадесет (18) годишна възраст, Ние силно Ви препоръчваме да не се включва никаква лична информация (като име на лицето или адрес) с такова съдържание. Всяко нарушение на този раздел, може да се предизвика премахване съдържание и да прекрати Вашия профил и достъп до страницата.

Нито едно от съдържанията обект на всяко задължение, независимо дали на поверителност, за авторство или по друг начин, от Наша страна и Ние не носим отговорност за използването или разкриването на съдържанието. Вие потвърждавате и приемате, че Ние можем (но не сме длъжни) да направим някои или всички, по наша преценка: (а) наблюдаване и / или филтриране на всяко съдържание (включително без ограничение, чрез блокиране или подмяна на ругатни или други, които могат да бъдат считани за вредни или обидни); (б) да се променя, премахва или откаже да се изпрати, предава или използва по друг начин всяко съдържание (включително, но не само, чрез суспендиране на преработката и транспортирането на всяка заповед, свързана с всяко съдържание); (в) да оповести всяко съдържание, обстоятелства свързани с предаването или използването им, на която и да е трета страна, за да се обслужват линиите на участъка; за Нас и нашите партньори, дистрибутори, партньори, лицензодатели, рекламодатели и спонсори, и нашите и техните директори, ръководители, служители, консултанти, агенти, други представители, а потребителите да се защитят; да се спазят законовите задължения или правителствени искания; за налагане на тези Общи условия; или поради някаква друга причина или цел.

Молим, имайте предвид, че ние можем да предоставяме на потребителите с автоматизиран метод на отчитане на съдържанието, за неуместно. Ако осигурим такъв метод, съдържание, което е съобщено повече от определен брой пъти, може автоматично да бъде премахнато от страницата; при условие обаче, че samoizdatel.com няма задължение да премахне съдържание в отговор на потребителски доклади или искания. samoizdatel.com НЕ носи отговорност за отстраняването или неизваждането на съдържание от страницата. Препоръчваме Ви да запазите резервно копие с Вашето съдържание на твърдия Ви диск или друга персонална система, тъй като страницата не е предназначена да бъде резервно решение за съхраняване на Вашето съдържание.

samoizdatel.com също така си запазва правото за изтриване на съдържанието от samoizdatel.com на базата данни след определен период от време, както е предвидено в настоящите политики на samoizdatel.com.

 1. Форуми

Страницата може да позволи на потребителите да споделят съдържание с други потребители, включително, но не само в нашите коментари, потребителски форуми и блогове (наричани общо “Форум”). Някои участници във форума могат да използват анонимни имена и може да нямат връзка с samoizdatel.com. Голям обем материал може да е на разположение в нашите форуми и участниците им може да публикуват съобщения или да правят изявления, независимо дали съзнателно или несъзнателно мислят, че са неверни, заблуждаващи и предоставят съдържание, което може да е нежелателно за Вас. Ние нито подкрепяме, нито сме отговорни за такива съобщения, изявления или съдържание, или каквито и да било мнения, съвети, информация и други изказвания направени или включени в страницата от трети страни, независимо дали тези трети страни са потребители на страницата или не. Мненията, изразени във форумите отразяват единствено мнението на участниците и не могат да отразяват становищата на samoizdatel.com. Ние не носим отговорност за каквито и да било грешки или пропуски в статии или публикации, за хипервръзки, вградени в съобщения или за каквито и да било резултати, получени от използването на тази информация. При никакви обстоятелства samoizdatel.com, някои от нашите партньори, дистрибутори, партньори, лицензодатели, рекламодатели, спонсори и / или някои от нашите или техните директори, ръководители, служители, консултанти, агенти или други представители няма да носят отговорност за всяка загуба или повреда причинени от такава информация, получена чрез страницата. Ние можем, но не е задължително, да осъществим мониторинг на форуми и всякакви материали показващи, предавани в друга форма или чрез форумите или по друг начин чрез страницата.

Някои функции на страницата Ви позволяват да изпращате и получавате съобщения. Вие потвърждавате и се съгласявате, че samoizdatel.com НЕ носи отговорност за каквито и да било съобщения и / или всяко съдържание, включено в тези предавания, изпратени или получени от Вас. samoizdatel.com си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да се определят граници за броя и размера на всички предавания, изпращани или получени чрез страницата и / или размера на пространството за съхранение на разположение за предаване или за всяка функция, която е достъпна чрез страницата.

 1. Покупки

Ако желаете да закупите продукти или услуги чрез страницата, ще Ви помолим да предоставите определена информация за Вашата покупка, включително плащане и друга информация. Всяка такава информация ще бъде третирана, както е описано в нашата политика за конфиденциалност. Цялата информация, която ни предоставяте при плащане на трета страна трябва да бъде точна, актуална и пълна. ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ЗАКОННОТО ПРАВО ДА СЕ ПОЛЗВА ВСЯКА КРЕДИТНА КАРТА ИЛИ ДРУГИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ИНИЦИИРАНЕ НА ВСЯКА СДЕЛКА. Вие се съгласявате да заплатите всички направени от Вас такси или на всеки потребител на Вашия профил и кредитна карта (или друг приложим механизъм за плащане) на цени, когато са направени тези такси. Вие също така ще отговаряте за плащането на всички приложими данъци, свързани с покупките си. Проверка на информацията, приложима за покупка, може да се изисква преди нашето приемане на всяка поръчка. Описания, снимки, препратки, функции, съдържание, спецификации, продукти, цени и наличността на всички продукти или услуги, които подлежат на промяна без предизвестие, както и сегашните ни цени, могат да бъдат намерени на страницата. Включването на каквито и да било продукти или услуги на страницата в определен момент не предполага и не гарантира, че тези продукти или услуги ще бъдат на разположение по всяко време. Ваша е отговорността да се съобразявате на всички приложими местни, държавни, федерални и международни закони (включително минимална възраст) по отношение на времето, употребата и продажбата на всеки елемент закупен чрез страницата. Чрез подаване на поръчката, която представлявате, поръчаните продукти ще бъдат използвани само по законен начин. Ние си запазваме правото с или без предизвестие да се ограничи предоставеното количество или да прекратим всеки продукт или услуга; да наложим условия за прочитането на всеки код за отстъпка, промоционален код или други подобни промоции. Риска от загуба за всички покупки преминава към Вас от доставката на нашия превозвач. Ние си запазваме правото да превозваме частични поръчки (без допълнителни разходи за вас), които са частично доставени може да бъде заредена в момента на доставката.

samoizdatel.com си запазва правото да променя производствената цена на всички стоки и услуги всяка календарна година по един път.

 1. Автори и авторски права

Автори

С това споразумение авторът отстъпва на https://samoizdatel.com правото да разпространи произведението му, а https://samoizdatel.com се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение, ако Автора е посочил такова. Авторът предоставя на https://samoizdatel.com копия от неговите произведения възможно като поема да изпълни ангажиментите по изпращането на произведението и получаване на плащания, когато това е определено в допълнително споразумение за съхранение и / или разпространение, като се съгласява да му бъде пусната за разпространение неговото Произведение чрез нашата онлайн страница (книжарница). Авторът сключва допълнително споразумение, което определя финансовите взаимоотношения и други характеристики на начините за разпространение на произведението.

Като автор, Вие се задължавате да следите дали в нашето представяне на вашето произведение се съдържа актуалния файл на книгата или корицата. Авторът се задължава да заплаща всички такси и данъчни задължения произтичащи от приходи получени чрез продажби на Произведението посредством Интернет Страницата.

Като задължение на страните остава да решат взаимно финансовите си отношения. След прекратяване на членството Ви, Вашият профил и книгите, произведенията, файловете, снимките и др. могат да бъдат изтрити от нашите данни при писмена молба от Ваша страна като https://samoizdatel.com не носи никаква отговорност пред вас за тези си действия.

samoizdatel.com си запазва правото по всяко време да променя цените свързани с дейността му, с доставката, с плащането на услугите, които извършва, с пощенските услуги на продукцията, която е поръчана за доставка от Вас. Вие се съгласявате да заплатите всички произтичащи такси и разходи свързани с поръчката Ви, както и данък добавена стойност и всички данъци произтичащи от нея. При поръчка на книги или продукти, които изискват допълнителни разходи като товаро-разтоварна дейност, опаковка, палета и др. се договаря допълнително между страните с отделно от това споразумение, подписано от заинтересованите страни.

Авторски права

Ние не притежаваме Вашето Произведение. 

Авторски права на https://samoizdatel.com са запазени както на Страницата, съдържанието в него, логото и извършваните услуги. Нямате никакво право да ги използвате без изричното разрешение на https://samoizdatel.com. Към нарушителите ще бъдат приложени законовите разпоредби на Република България. Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо , независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.

Вие носите отговорност относно всички материали публикувани чрез Вашият профил, което Ви задължава да ги съхранявате и поддържате. Също така носите отговорност за съдържанието на произведенията публикувани за продажба. https://samoizdatel.com си запазва правото да изтрива и премахва материали застрашаващи националната сигурност и интереси, нарушаване на неприкосновеността на гражданите и групи от хора, расистки, с фанатизъм в съдържанието, навреждащи на група хора или отделни лица и насочени против човечеството.

Ако смятате, че за дадената от Вас творба за разпространение в https://samoizdatel.com са нарушени авторските Ви права, засягащи съвместното ни споразумение, сте длъжни да направите следното: Първо трябва да се убедите, че проблема е свързан с нас. Веднага трябва да ни уведомите по посоченият в споразумението начин, като ни представите необходимата информация за изясняване на случая. А именно: дали вие имате авторското право над въпросната творба, точно и ясно описание на авторските права, които са нарушени и са предмет на нашето споразумение. Верни и точни данни за кореспонденция, адрес, имейл и телефон. Необходимо е да подпишете и да ни предоставите лично или чрез писмо декларация от Вас, съобразена с българското законодателство за лъжесвидетелство. Точно и ясно описан в детайли проблема, предизвикал Вашите съмнения. Молим, всички писмени становища да изпращате на имейл адрес contact@samoizdatel.com

Това споразумение Ви дава право да използвате https://samoizdatel.com само за собствени нужди.

samoizdatel.com се ангажира да защитава авторските права и очаква потребителите на страницата да правят същото. Ако смятате, че всеки материал използван или изложен на или чрез страницата нарушава авторските Ви права, Вие (или Вашият агент) може да ни изпратите съобщение с искане материалът да се отстрани или достъпът до него да се блокира. Обявлението трябва да съдържа следната информация: (а) физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика, на който авторското право се смята за нарушено; (б) идентификацията на авторските права твърди, че са нарушени (или ако няколко обекта на авторското право са обхванати от едно уведомление, представени като списък на такива произведения); (в) идентификация на материала, за който се твърди, че се нарушават или е обект на престъпна дейност и има достатъчно информация, за да ни позволи да се открие материала на страницата; (г) име, адрес, телефонен номер и електронен адрес (ако има такъв) на страната жалбоподател; (д) декларация, че страната подала жалбата има достатъчно основания да смята, че използването на материала по начина не е разрешено от собственика на авторските права, от негов представител или от закона; и (е) декларация, че информацията в уведомлението е точна за предотвратяване на лъжесвидетелство и жалбоподателят има правомощия да действа от името на собственика на авторското право, което се смята за нарушено. Ако смятате, че жалбата за нарушаване на авторските права е неправилно подадена срещу вас, Вие трябва да ни изпратите насрещно уведомление. Обявленията и контра-обявленията трябва да отговарят на действащите към този момент нормативни изисквания наложени от закона. Всички уведомления и насрещни уведомления относно страницата трябва да бъдат изпратени на имейл: contact@samoizdatel.com

 1. Разпространение

 

Ако сте автор и желаете да публикувате произведението си чрез samoizdatel.com, ще Ви бъде предоставена възможност да се насочите какви действия са нужни, както ще Ви бъдат предоставени и условия за разпространение и продажба на съдържание. 

samoizdatel.com има право да разпространява произведението Ви във всяка форма на медии, включително и печатни медии, с цел насърчаване на (а) на автора или авторска работа и / или (б) услугата на samoizdatel.com. Тези произведения ще бъдат лицензирани безплатно за некомерсиална употреба, дублиране и споделяне. Авторът се съгласява, че творбата е публикувана на страницата за разпространение и продажба за срок не по-малко от една година. След изтичане на този срок авторът има право да премахне творбата, единствено след като писмено се свърже с нас за това в рамките на не по-малко от 30 дни преди произведението да бъде премахнато. 

 1. Приходи на автора

Както се използва тук и за продажба на съдържание чрез samoizdatel.com:

 • Приходи на създателя – печалба от нетните приходи се полагат на Вас като автор-издател за съдържание, които се продават и се изплащат в пълен размер.
 • Брутна продажна цена – продажна каталожна цена след всяко намаление, Вие като автор-издател бихте искали да се включат, за да се насърчи вашата работа, ако е приложимо.
 • Нетни приходи – означава оставащите парични средства след приспадане на разходите и коректури или таксите за продажби с партньори за дистрибуция от паричните средства получили се от покупки на клиентите на съдържанието произведено от samoizdatel.com (базирана на Брутна продажна цена).
 • Връщане и възстановяване – когато процесът се връща или възстановява на закупените съдържания, това може да доведе до изместване на размера на нетните приходи, дължими за Вас.
 • Държавна – това е в полза на държавата, която е докладвана на българската Национална агенция за приходите (НАП), ако е приложимо.
 • Продажна цена – означава цената, определена от Вас като автор-издател за съдържанието, предмет на разлики в международни производствени разходи. Продажната каталожна цена ще бъде посочена в цената и канала за дистрибуция.
 • Данъци; Транспорт и Доставка – данъци върху продажбите, ДДС и други подобни данъци, както и транспорт и доставка са отделни и независими и не са предмет на изчисления на приходите.

Ако сте автор, за когото samoizdatel.com приема плащания за произведението, приходите Ви ще бъдат оповестявани, чрез изпращане на справка, на месечна база, съдържаща всички продажби. . Можете да изберете да получите приходите Ви през ePay.bg, банков превод, PayPal или чрез независимата компания Еконт Експрес. Плащанията чрез PayPal могат да се правят в евро. Всички други ще се извършват в лева.

Вашите приходи ще се изплащат на всеки месец. По-специално, не по-късно от 45 дни след края на календарното месец, samoizdatel.com ще направи усилие да Ви плати приходите, които са начислени през съответния период, като се използва информацията за контактите в нашите архиви. Ако samoizdatel.com дължи на автор по-малко от 10 лева за продажбите на съдържание в рамките на периода, ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да отложим плащането до следващия период. Трябва да се достигнат минимум 10 лева, приходи на автора, преди изплащането на сумата да бъде изпълнено.

Всички минимални приходи в страните извън еврозоната се изчисляват в евро с текущи централни валутни курсове на БНБ за целите на минималните прагове за предаване на плащанията към Вас от samoizdatel.com.

Ваша е отговорността да актуализирате данните си в контакти. Ако не успеем да се свържем с Вас, използвайки информацията в отдел контакти, ние можем по собствено усмотрение да прекратим достъпа ви до страницата.

Въз основа на източниците, които могат да се изискват от НАП, плащането, което ще получите може да бъде по-малко от приходите. Вие сте отговорен и за всички данъци, такси и глоби, свързани с получаването на приходите или продажба на съдържанието Ви и да обезщетите samoizdatel.com за всеки такъв данък, такса или глоба.

Вие сте отговорни към третата страна, достигната през samoizdatel.com, за изплащане на възнаграждения, комисиони и т.н., които могат да бъдат дължими към тях и се основават на споразумения, които сте направили с трета страна и / или пасиви, които сте направили на трети лица.

samoizdatel.com си запазва правото да задържа плащане на базата на подозрителни действия, включително, но не само, потенциална измама, нарушаване на авторски права или други нарушения на настоящите Общи условия, претенции на трети лица и / или въпроси относно полагащата се собственост на профила.

Ако приходите Ви от продажба на съдържание не са потърсени в период по-голям от една година след получаването на прихода, samoizdatel.com си запазва правото да дари сумата на определена от компанията организация, музей, дружество или всякакво друго неправителствена организация, която подкрепя българските автори.

 1. Срок и прекратяване

Тези условия трябва да останат в сила до прекратяването, както е изложено по-горе. Ние можем, по свое усмотрение, незабавно да прекратим настоящите Общи условия, както и / или достъпа Ви и използването на страницата или до част от тях, по всяко време и по всякаква причина, включително ако вярваме, че сте нарушили или действали непоследователно с буквата и духа на настоящите Общи условия. При прекратяване на настоящите Общи условия правото Ви да получите достъп и / или използвате страницата веднага ще спре. Вие се съгласявате, че всяко прекратяване на достъпа Ви или използването на тази страница може да се осъществи без предизвестие, както и че ние можем веднага да деактивираме или изтрием парола и потребителско име и всички свързани с тях информация и файлове, включително всички съдържания и / или всеки по-нататъчен достъп до такава информация или файлове. Вие се съгласявате, че Ние няма да носим отговорност пред Вас или трето лице за всяко прекратяване на достъпа Ви до страницата или която и да е такава информация или файлове и не се изисква да се направи информацията или файловете, достъпни за Вас, след това прекратяване.

 1. Други страници и програми

Страницата може да Ви насочи към уеб страници, софтуер или услуги, притежавани или управлявани от трети лица. Ние не сме прегледали всички „трети лица”, към които може да бъдете насочени и Ние нямаме контрол върху такива лица. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за (а) съдържанието и функционирането на такива трети лица, например достигнати чрез реклами, или (б) личния живот или други практики на такива трети лица. Фактът, че страницата Ви насочва към такива трети лица не го смятайте като одобрение или гаранция за всички трети лица. Ние Ви насочваме към тази трета страна само за удобство. Вие носите отговорност за разходите, свързани с трето лице, включително всички приложими лицензионни такси и таксите за обслужване. Съответно ние силно Ви препоръчваме да се запознаете с условията за ползване и процедурите на всички такива връзки свързани с трети лица.

Други страници могат да предоставят връзки към страницата с или без наше разрешение. Ние не подкрепяме такива страници, а също не носим и не трябва да носим отговорност за каквито и да било връзки от тези страници към нашата страницата, всяко съдържание, реклама, продукти или други материали, които могат в или чрез други такива страници, или каквато и да е загуба или щети, понесени във връзка с тях.

ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА, СТРАНИЦИ И РЕСУРСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ, РЕКЛАМИ, ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ НАЛИЧНА ТАКАВА В СТРАНИЦИ И РЕСУРСИ Е НА ВАШ РИСК И Е ПРЕДМЕТ НА СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ТАКИВА СТРАНИЦИ И РЕСУРСИ.

Ние имаме право по всяко време и по свое усмотрение, да блокираме линкове към страницата чрез технологични или други средства, без предварително уведомяване.

 1. Промоции

В допълнение към тези условия, каквито и конкурси, лотарии, анкети, игри или други подобни промоции (“Промоции”) предоставящи се чрез страницата могат да бъдат предмет на специални правила, които са отделени от настоящото споразумение или допълнителни такива. С участието си в подобно насърчаване ще станете обект на тези правила, които могат да се различават от правилата и условията изложени тук. 

Призоваваме Ви да прегледате всички специфични правила, приложими към конкретни промоции, които ще бъдат свързани с такъв тип подкрепа и да преразгледате нашата политика за конфиденциалност в допълнение към настоящите Условия за членство и ползване, уреждаща информация, предоставена във връзка с тези дейности. До степен, че условията и реда на тези правила са в противоречие с настоящите Условия за членство и ползване, условията и реда на тези правила трябва да се контролират. В допълнение промоциите обикновено са предмет на следните правила и ограничения:

 • Всяка промоционална оферта (“оферта”, “иск код”) може да се използва само веднъж..
 • Ограничена само 1 оферта за потребител.
 • Офертата, свързана със закупуване на продукти или произведения, продавани през samoizdatel.com , трябва да бъде погасена електронно, чрез нашата страница, или директно към автора, по начин който е подходящ. Ако samoizdatel.com не е продавача, ще бъде отбелязано на страницата с подробности за продукта.
 • Офертата може да не бъде на разположение, за да бъдат изкупени обратно от друга страница, управлявана от samoizdatel.com, нейните филиали или на лица търговци (включително страници, свързани с или от https://www.samoizdatel.com).
 • Офертата не може да се използва, за да платите за специална поръчка като заглавие, данъци или доставка и транспорт.
 • Ако офертата има минимално изискване за покупка, данъци и изпращане и транспорт, не се прилагат към минималната сума за покупка.
 • Ако сте поръчали произведения, които се доставят на повече от един адрес, по отделен ред трябва да бъде създаден за всеки адрес. Офертата ще се прилага само за една от получените поръчки. Някои обяви не могат да се комбинират с други предложения в същия ред. Като цяло, може да се използва само един промоционален код.
 • Всяка оферта е валидна само за ограничен период от време и изтича на датата, посочена в офертата.
 • Парична стойност на “Офертата” варира според допълнителните договорености между автора и samoizdatel.com
 • Офертата не е за препродажба и не е за използване на пари в брой.
 • Офертата може да не се прилага за поръчки, които са изнесени извън samoizdatel.com.
 • Когато изкупите оферта, samoizdatel.com могат да кажат, че Вие сте част от избрана група от клиенти, на които промоционален код е изпратен или разпространяван. За повече информация относно данните, които samoizdatel.com събира от клиентите ни, молим, прочетете нашата политика за конфиденциалност.

samoizdatel.com си запазва правото да откаже да плати всеки от приходите, където по наше усмотрение откриваме, че сте злоупотребявали с нашите промоции и / или други процеси за събиране на пари чрез манипулиране и / или други измамни и неправомерни техники. Ако открием такава дейност, ние си запазваме правото да закрием профила Ви и да задържим всички плащания и приходи.

 1. Възвръщаемост

Ако авторът е изпращач на произведението и използва страницата на samoizdatel.com за разпространение, всяка поръчка се препраща на автора, след като бъде получена. Ако получите една книга, която е повредена, авторът може да осигури замяна (копие) по негово усмотрение базирана на фотографски доказателства и вашето взаимно разбиране. Възстановяванe се издава по усмотрение на автора, защото samoizdatel.com осигурява единствено разпространителски инструменти. samoizdatel.com не може и не носи отговорност за съдържанието на качеството на съдържанието и / или закупен (включително грешно написани думи, граматически грешки, фактически грешки, лошо качество на снимките, и т.н.), неговото форматиране, дизайн или общ външен вид. Създателят одобрява визуалното представяне и съдържанието на всяка една позиция и носи отговорност за неговото качество и представяне. 

samoizdatel.com си запазва правото да наблюдава или проверява индивидуално всичко преди продажба чрез страницата.

 1. Премахване на съдържание, прекратяване на членство задържане на съдържание

Можете да изберете по всяко време да оттеглите публикуваното си съдържание на samoizdatel.com. Трябва да се направи така, че съдържанието да не бъде видимо за останалите потребители и да не бъде на разположение за продажба на samoizdatel.com. Оттеглено съдържание ще бъде изтрито от базата данни на samoizdatel.com във времето, както е посочено в действащата политика на samoizdatel.com.

Въпреки това, за всички съдържания вписани чрез дистрибуторския канал, които сте избрали да се оттеглят, (1) този процес ще отнеме няколко работни дни преди партньора на канала за дистрибуция да предприеме действие, и (2) вашето съдържание все още може да бъде вписано от партньорите по канал за дистрибуция, докато не се продава, той може да продължи да бъде вписан и показан като “Няма”, “Няма наличност” или други подобни.

Нетни приходи, получени от samoizdatel.com преди дистрибуторски партньори инвалидизиращи върху способността да оттеглят съдържание си преди да бъдат продадени, ще продължат да се подчиняват на условията и приходи ще се обърнат към Вас, когато е приложимо.

Можете да прекратите членството си, като се свържете със contact@samoizdatel.com, с конкретно искане за това. Вашето желание за прекратяване ще влезе в сила в рамките на 30 дни след потвърждението от samoizdatel.com за получаване на молбата Ви. Всички условия по-горе относно оттеглянето или изтриване на съдържание все още са налице. samoizdatel.com ще запази част от Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е разумно и необходимо за изпълнение на целите, за които тя е била събрана. Запазените в архиви ще бъдат премахнати, като архивите се изчистват в нормалния ход на процедури за архивиране на samoizdatel.com. Обикновено ще останат достъпни за определен период от време, в зависимост от вида на съдържанието (например, оттеглен, непубликувани проектобюджет, преди ревизии, съмнително съдържание, години без продажби и т.н.). Този тип съдържание ще бъде изтрит от базата данни на samoizdatel.com след определен период от време, както е предвидено в сегашните политики на samoizdatel.com. Съответно samoizdatel.com настоятелно препоръчва да не се разчита на samoizdatel.com като място за съхранение.

 1. Забрани за използване на съдържание

Ако закупите съдържание от тази страница (включително получаване на безплатно съдържание), Вие се съгласявате със следните ограничения по отношение на придобито съдържание и информацията, съдържаща се в него:

 • Не можете да продавате и препродавате физически или електронни копия на съдържанието (например, дигитализиране на печатни книги с цел продажби или фотокопиране на физически книги), които сте закупили;
 • Не можете да продавате и препродавате всяко друго съдържание, върху което нямате права, или по друг начин да се възползвате от неговото използване или излагане;
 • Споделяне, копиране, адаптиране, преразпределяне, преконфигурирания, модифициране или създаване на производни произведения от съдържанието е разрешено само ако има изрично разрешение от автора на съдържанието и само до степента, каквато е позволено. Вие се съгласявате да спазвате всички ограничения, включени в съдържанието;
 • Собствениците на съдържанието, които продават чрез samoizdatel.com, запазват собствеността на авторските права или други лицензи за съдържанието. Вие се съгласявате да не се позволява на всяка друга страна да препродава, разпространява, предоставя, да отдава или по друг начин да прехвърля съдържанието на част от тях или свързано с правата и задълженията, по-долу, за трета страна, освен ако не бъдат изрично позволени в Условията.
 • Не може да премахвате или прикривате обявления за собственост, които се съдържат в него.
 1. Лично пространство

samoizdatel.com събира лични данни, когато се регистрирате, когато използвате услуги и когато посещавате страници в samoizdatel.com, свързани със съдържанието, публикувани на страницата. Тази информация се използва за изпълняване на запитвания за продукти и услуги, за да се проведе проучване, за да се свържем с вас, за да се свържете с тези, които купуват съдържанието и да се подобрят услугите. samoizdatel.com полага усилия за ограничаване на достъпа до Вашите лични данни само за тези, служители, агенти и доставчици на услуги, които се нуждаят от достъп до всичко, свързано с Вас и вашето обслужване. Може да преглеждате и редактирате информацията за профила си по всяко време.

samoizdatel.com ще разкрие личните данни при следните обстоятелства:

 • В отговор на призовка, съдебно решение, друг правен процес, за да се установи или при упражнение на юридически права за защита от предявен иск или по друг начин изискван от закона;
 • Тъй като е необходимо да се изследва, да се предотврати или да предприеме действие във връзка с нарушения на условията, заподозрян незаконна дейност или заплахи за физическата безопасност на друго лице;
 • За доверени партньори, които работят на samoizdatel.com профила в рамките на споразумение за конфиденциалност;
 • Ако samoizdatel.com участва в сливане, придобиване, реорганизация, продажба на всички или някои от нашите активи, съвместно предприятие, присвояване, трансфер или друго разпореждане на всички или на част от нашата дейност активи или склад (включително без ограничение във връзка с каквото и несъстоятелност или подобни процедури) за това дружество;

samoizdatel.com ще прехвърли Вашите лични данни на други страни, в които оперира, но винаги ще се отнасяме към Вашите лични данни, съгласно условията на поверителност. Ако включите Вашите лични данни в съдържанието, което публикувате на страницата, тази информация може да бъде широко достъпна за други потребители. samoizdatel.com не упражнява никакъв контрол върху тези потребители и не може да гарантира, че Вашите лични данни ще бъдат защитени, както е описано в Декларацията за поверителност на samoizdatel.com. Ако не искате Вашите лични данни да бъдат показани като част от съдържанието, което публикувате, тогава трябва да го изтриете преди публикуване. Вие не трябва да държите лични данни за други хора в съдържанието си. Трябва да не използвате личните данни за други потребители по начин, който е несъвместим с Декларация за поверителност на samoizdatel.com. Ако го направите, ще сте нарушили условията и samoizdatel.com може да прекрати членството Ви. samoizdatel.com не носи отговорност за всички щети, които могат да бъдат направени в резултат на използването на лични данни, които биват предоставени като част от съдържание, публикувано на сайта samoizdatel.com.

samoizdatel.com ще определи и бисквитки за достъп, както е описано в Декларацията за поверителност, за целите на управлението на достъпа Ви до страницата и предоставените услуги за Вас. Направете справка от подменю “Помощ” на Вашия браузър, за да научите как да промените настройките за бисквитките.

Вашите лични данни не включват Вашето потребителско име и всяка информация, която предоставяте чрез настройките на обществените контакти. Вашето потребителско име, информация и контакти може да бъдат включени в страницата на другите потребители. За пълно описание на употребата и разкриване на личните Ви данни и за нашата информация за контакт по отношение на неприкосновеността на личния живот, молим прегледайте Поверителност.

 1. Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате нашите филиали, предприятия майки, дъщерни предприятия, дистрибутори, партньори, лицензодатели, рекламодатели и спонсори, и нашата и техните директори, ръководители, служители, консултанти, агенти и други представители от и срещу всеки и всички претенции, щети, загуби, разходи (включително разумни адвокатски хонорари) и други разходи, които възникват пряко или косвено от или от (а) Вашето нарушение на настоящите Общи условия, включително всяко нарушение на правилата, посочени в раздел 2 по-горе; (б) вашето съдържание; (в) дейностите във връзка със страницата (включително, без ограничение, всички покупки) и / или (г) всички данъци, такси или глоби, свързани с получаването на приходите или продажбата на Вашето съдържание.

Вие не трябва да правите нищо за умишлено накърняване предоставените от него права, но в случай, че Вие загубите права или други лицензи, разрешителни или разрешения, свързани с конкретно съдържание, които са необходими, за да предоставят правата, които предоставяте на нас по-долу, или сте получили известие за иск на трета страна, свързано със съдържанието, което обосновано считат, че са обект на загриженост, веднага ще се оттеглим или изтрием такова съдържание от нашата страница. Независимо от по-горното, Вие ще трябва да полагате съответните усилия за поддържане на права върху съдържанието, което ни предоставяте по настоящото споразумение. Без да се ограничават Нашите права или обезщетения по настоящото споразумение, ще ни възстановите всичко, което правим за клиентите в резултат на оттеглянето на съдържание от този раздел.

 1. Отказ от гаранции

СТРАНИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНO ДО ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ВГРАДЕНИ В НЕГО, КАКТО И ВСИЧКИ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО СА”, “НАЛИЧНО” И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО. ДОКОЛКОТО ДОПУСКА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА, samoizdatel.com И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗИАНТИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ И СПОНСОРИ, И НАШИТЕ, И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, КОНСУЛТАНТИ, АГЕНТИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ТОЧНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ НА ТЪРГУВАНЕ, ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА. ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ ДА НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. НИЕ, НАШИТЕ ФИЛИАЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗИАНТИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ И СПОНСОРИ, И НАШИТЕ, И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, КОНСУЛТАНТИ, АГЕНТИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТКАЗВАТ ДА ДАВАТ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРАНИЦАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, НАВРЕМЕННА, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕРЕДНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ, ИЛИ ЧЕ СТРАНИЦАТА, СЪРВЪРЪТ, ВЪРХУ КОЙТО СТРАНИЦАТА СЕ ПРЕДЛАГА ИЛИ СОФТУЕРНИТЕ ВКЛЮЧВАНИЯ В СТРАНИЦАТА, НЕ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ВИЕ НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРАНИЦАТА. БЕЗ МНЕНИЕ, СЪВЕТ ИЛИ ОБЯВЯВАНЕ НА samoizdatel.com И / ИЛИ НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ, ДИСТРИБУТОРИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗИАНТИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ И / ИЛИ СПОНСОРИ И / ИЛИ НА НАШИТЕ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, КОНСУЛТАНТИ, АГЕНТИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НАПРАВЕНИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРАНИЦАТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК.

 1. Ограничение на отговорността

ДОКОЛКОТО СЕ ДОПУСКА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОН, НИТО samoizdatel.com ИЛИ НАШИТЕ ФИЛИАЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗИАНТИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ, СПОНСОРИ, НИТО НАШИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, КОНСУЛТАНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ), В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСЕКИ ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН В СТРАНИЦАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НЕГО, И ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА СТРАНИЦАТА). ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА НЕДОВОЛСТВО ОТ СТРАНИЦАТА Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТРАНИЦАТА.

samoizdatel.com НЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНИ, ФИНАНСОВИ, ДАНЪЧНИ, СЧЕТОВОДНИ ИЛИ ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ СЪВЕТИ И ЗАБРАНЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ КОМУНИКАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ОТ samoizdatel.com, КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ТАКИВА ЦЕЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДАНЪК ОТЧЕТИ, ИЗГОТВЯНИ ОТ samoizdatel.com ПРИ ОБИЧАЙНИТЕ ЗА БИЗНЕСА ОБСТОЯТЕЛСТВА.

 1. Интелектуална собственост

samoizdatel.com е собственик на всички права на интелектуална собственост, включително всички авторски права, патенти и търговски марки, свързани с тази страница, без произведения (книги), предоставени от трети страни, които са собственост на лицензодателите на такова съдържание. samoizdatel.com притежава дизайна, формата и разположението на обекта. Емблемите на samoizdatel.com и имената на всички продукти и / или услуги, които се публикуват на страницата са търговски марки и / или марки на услуги или регистрирани търговски марки и / или марки на услуги на Римоут Тийм Мембърс ООД. Всички права са запазени. Всички търговски марки и марки за услуги на страницата не са собственост на Нас, а собственост на съответните им собственици. Имената на търговци, търговски и фирмени марки, притежавани от Нас, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, не могат да бъдат използвани във връзка с всеки продукт или услуга, по начин, който е вероятно да доведе до объркване. Нищо, съдържащо се в страницата, не трябва да се тълкува като предоставящо се косвено, като отхвърляне на иск или по друг начин, на лиценз или право на ползване на някое от нашите търговски наименования, търговски марки или марки за услуги, без нашето изрично предварително писмено съгласие.

ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ И БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАТЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ВИЕ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПУБЛИКУВАТЕ, ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН ВЪВ ВСЯКАКЪВ ФОРМАТ ВСЕКИ ЕЛЕКТРОНЕН МАТЕРИАЛ ИЗТЕГЛЕН ОТ СТРАНИЦАТА ИЛИ НА ПРОИЗВОДНИ ТАКИВА.

 1. Политика за идея на съдържанието

Много от нашите потребители се интересуват от представянето на идеи и предложения за продукти и услуги, които да се използват при samoizdatel.com, самостоятелно или във връзка с нашите вътрешно разработени концепции. Оценяваме интереса на нашите клиенти в подобряването на страницата, имайте предвид, обаче че такива идеи и предложения, които изпращате, ще бъдат собственост на samoizdatel.com, а вие безусловно си преотстъпвате правата на интелектуална собственост в тези идеи и предложения за samoizdatel.com. В случай, че предходното задание се окаже неефективно поради някаква причина, Вашите идеи и предложения ще бъдат третирани като съдържание, обект на лиценз, предоставен на samoizdatel.com в раздел 3 на настоящите Общи условия. Ако имате намерение да запазите правата на интелектуална собственост в своите идеи и предложения (патенти, търговски тайни, авторски права, търговски марки и т.н.), молим не ги обвързвайте с нас без нашето предварително писмено одобрение. Можете да се допитате за такова одобрение, като изпратите contact@samoizdatel.com , Тема: Идея към съдържанието или за подобрение. Ако ние сме заинтересовани в преследването на някоя идея или предложение, ние ще се свържем с Вас. Молим, имайте предвид, че допълнително правно споразумение може да се изисква от samoizdatel.com, за да се оцени Вашата идея или предложение.

 1. Юрисдикционни въпроси

Страницата се контролира и управлява от samoizdatel.com от България и не е предназначена да подчинява законите или юрисдикцията на никоя държава, страна или територия, различна от тази на Република България. samoizdatel.com не представлява и не гарантира, че страницата или част от нея е подходяща или налична за използване във всяка конкретна юрисдикция. Тези, които изберат да влязат в страницата го правят по своя собствена инициатива и на свой риск и са отговорни за спазването на всички местни закони, правила и наредби. Ние можем да ограничим наличността на страницата изцяло или частично, на всяко лице, географска област или юрисдикция по всяко време и по свое усмотрение.

samoizdatel.com не дава гаранция, че материалите на страницата са уместни или предоставени на разположение на места извън България. Нямате право да използвате страницата за износ на съдържанието в нарушение на България, регулиращи износа. Ако имате достъп до тази страница от място извън България, Вие сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони и заплащане на местните данъци, които могат да бъдат дължими във връзка с всяка покупка от страницата.

 1. Данъци и Такси

Всеки, които използва Интернет Страницата https://samoizdatel.com и е направил поръчка на услуга или стока се задължава да заплати Данък Добавена Стойност (ДДС). Авторите се съгласяват, че по Закон За Данъците Върху Доходите На Физически Лица (ЗДДФЛ) ще се удържа данък върху тяхната печалба преди изплащането на сумата.

Вие се съгласявате с това, че https://samoizdatel.com (Ние) има право да взема такси за предоставяните Услуги в Страницата. Чрез ползването на Услугите Вие се съгласявате да заплатите всякакви допълнителни такси, ако има такива като заплащане на доставка, такси за превод и др.

При възникване на проблем с плащането на Услугите на Страницата или някой от таксите Вие трябва да ни предупредите писмено чрез изпращането на имейл за проблема на contact@samoizdatel.com . В случай, че плащането не достигне до сметките ни или не ни бъде предоставено от куриерската фирма, на която сте платили, Ние имаме правото да изискваме сумата повторно от Вас.

 1. Начин на изплащане на приходите направени от Авторите в Интернет Страницата

Плащането се осъществява съответно законовите разпоредби на Република България. Авторите са длъжни да декларират приходите си от Интернет Страницата, Ние не носим отговорност за това.

Ние сме длъжни по закон да издадем документ – “сметка изплатени суми” за изплатената печалба и да удържим данък. Тя се издава персонално и се декларират в НАП, по трите имена, ЕГН на лицето и адрес за кореспонденция.

Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на Република България. Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица – платци на доходи на физически лица през данъчната година.

За лица с българско гражданство по закон Ние сме длъжни да удържим 10% от 60% от сумата на тяхната печалба. Пример: при печалба от 100 лв. се изваждат 40% от сумата (нормативно признати разходи) и останалите 60%, т.е. 60 лв. се облагат с 10%, което прави 6 лв. В този пример на Автора ще му бъде удържана сумата от 6 лв. при печалба от 100 лв.

За лица с различно гражданство от българското Ние сме длъжни да удържим 10% от цялата сума на печалбата. При чуждестранните граждани няма нормативно признати разходи. Пример, ако даден Автор има за изплащане 100 (парична единица*), Ние сме длъжни да удържим 10 (парична единица*) от сумата и да му изплатим сумата от 90 (парична единица*).

* Паричната единица може да е лева, евро, леи или друга.

Авторът се съгласява, че сумите за изплащане на неговата печалба ще му бъдат изплатени едва когато получим съответната сума за съответната поръчка, направена за негова книга/книги в нашата сметка или ни бъде изплатена чрез фирмата доставчик. Когато Авторът няма зададена печалба на една или някои от неговите книги, той няма право да изисква да му бъде изплатена печалба, тъй като такава няма да има. Авторът се съгласява, че изплащането на печалбата му ще се извърши по съответният начин посочен в допълнителното споразумение. https://samoizdatel.com не носи отговорност, когато Авторът не е попълнил информацията за изплащането на печалбата си правилно и/или има невъзможност за извършването на изплащането на печалбата му по указания от него начин по независещи от Нас обстоятелства. Когато печалбата на даден Автор не може да бъде изплатена поради неточни, неверни, непълни или грешни данни, тогава Ние се задължаваме писмено да уведомим Автора, а той от своя страна се задължава да поправи грешката. Авторът няма право да претендира за изплащане на печалбата му, ако не е поправил съответната неточност след писменото уведомление от Наша страна. При неизплащане на печалбата на Автора той е длъжен да се свърже с Нас, за да уточни какъв е проблема с изплащане на печалбата и да разбере каква е причината за това. Авторът получава имейл след като плащането е извършено успешно. Плащането става възможно след натрупване на сумата от минимум 10 лв. или в края или началото на месеца (което стане първо). Авторът също има право да изисква печалбата му да му бъде изплатена веднага, стига да бъдат спазени горните изисквания, единствено в писмена форма, но Ние си запазваме правото да изплатим печалбата не по-късно от 15 работни дни след получаване на писмото му.

Когато се регистрирате при нас доброволно, е необходимо да запишете правилното си име, адрес за доставка и кореспонденция и контакти, потребителско име, имейл адрес и парола. Поверената ни информация ще бъде използвана единствено за съвместната ни работа, като чрез нея ще бъдат изпращани мнения, въпроси, коментари и други. Тази информация може да бъде събирана и съхранявана само и единствено за съвместната ни работа. Когато публикувате съобщения, мнения, коментари, то те ще могат да се виждат от всички потребители на сайта. При направена от Вас доброволна регистрация в https://samoizdatel.com ние ще съхраняваме в нашите сървъри тази информация за обратна връзка с Вас.

При регистрацията Вие сами избирате вашето потребителско име и парола, като изцяло поемате отговорността за съхранение на данните. Вие се задължавате да не използвате потребителското име и парола на друго лице независимо по какъв начин то е попаднало при вас. При каквито и да е съмнения или намеса на друго лице в профила ви Вие се задължавате своевременно да уведомите https://samoizdatel.com. Единствено Вие носите отговорност за използването на профилът си.

Вашите книги и материали, които се продават във физически или електронен вариант могат да съдържат, текст, снимки, схеми, ноти, авторски произведения, като за това отговорността е изцяло Ваша. https://samoizdatel.com НЯМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА НИКОЙ ОТ ВАШИТЕ МАТЕРИАЛИ. Освен ако това ПРАВО не е регламентирано в друг писмено оформен документ. С приемането на това споразумение Вие гарантирате че съдържанието на материала подаден на Страницата за разпространение е Ваш и авторското право е изцяло Ваше. С това споразумение авторските Ви права се запазват и вашата лична неприкосновеност се запазва. Гарантираме, че материалът подаден от вас няма да се разпространява от нас без изричното ваше съгласие, освен в предвидените в това споразумение случаи. С приемането на това споразумение вие гарантирате, авторските си права на Произведението дадено за разпространение и че с неговото съдържание не нарушавате личната неприкосновеност на други субекти. Отговорността за това носите единствено и само Вие. Това споразумение ви дава право да рекламирате и препоръчвате https://samoizdatel.com на колеги, приятели, близки и познати по предпочитан от вас начин. За разпространяване на желания от Вас материал Вие се задължавате преди това да ни представите съгласие за осъществяване на дейността ни. Ако при необходимост е нужен лиценз за творбата Ви, то той трябва да я придружава при допълнителните споразумения за партньорство. Такова съгласие може да се даде при първоначална поръчка или при всяка следваща. С даването на това съгласие Вие ни разрешавате да разпространяваме поверения ни за разпространяване материал в целият свят. Вие се съгласявате да поддържаме електронен архив и досие на всяка книга свързано с изпълнението на следващи допълнителни поръчки и да поддържаме архивни копия.

 1. Други

Поръчки на книги и доставка

Към 15 Юни 2020, всички поръчки се препращат към автора. Авторът уговаря доставката с купувача и я нарежда преди или след получено плащане от купувача, чрез куриер Еконт до посочен от Вас адрес по време на поръчката. Доставката може да бъде изпратена и по друг куриер. Всяка доставка е с наложено плащане при получаване.

Риск от загуба

Всички поръчки, направени чрез нашата Страница или извън нея, подлежат на предаване на клиента. То става от страна на автора, чиято книга се разпространява през samoizdatel.com. Плащането се договаря директно между автора и купувача. Всяка отговорност при загуба, повреда или щета на Произведението се носи от автора, в съответствие с договорката с купувача.

Съдържание на Произведението и отговорности

Ние не проверяваме, поправяме, променяме и/или създаваме някое или цялото Съдържание, което е достъпно през samoizdatel.com . Поради тази причина ние не носим отговорност за Съдържанието. След качването на Вашето Произведение в Нашата Страница То не може да бъде поправяно от Нас. Затова Вие се съгласявате, че Вие няма да качите Произведения, които не са проверени от Вас. 

Политика на връщане

Условията по връщането на закупено съдържание през страницата се уговарят между купувача и авртора.

Лиценз

За да може да използвате Услугите на Страницата, Вие се съгласявате с този лиценз. Вие давате Вашето право като Автор Вашето Произведение да се разпространява в нашата Страница. След поставянето на Вашето Произведение за продажба и разпространение в Нашата Страница, както и извън нея, Вие нямате право да смъкнете Произведението си от продажба в срок от 1 (една) година след публикуването му. След изтичането на този срок Вие можете да смъкнете Произведението си с писмено предизвестие от 1 месец изпратено до Нас по имейл.

Конфиденциалност

Личната информация попълнена от Вас и добавена доброволно в Страницата е напълно защитена според нормативните изисквания. Информацията с личните Ви данни попълнена в Страницата може да се използва и ще се използва само за съвместната ни работа свързана с https://samoizdatel.com. С приемането на тези условия Вие се съгласявате личните Ви данни да се използват само за съвместната ни работа свързана с направената поръчка подадена единствено от Вас чрез поддържания от Вас профил в https://samoizdatel.com или по друг начин. При проявено съмнение за нарушение на това споразумение от Ваша страна, молим веднага да ни уведомите, за да вземем своевременни мерки. Имайте предвид, че в съдържанието на текста, който сте дали за разпространение, може да съдържа лична информация за определени лица или кръгове от хора и https://samoizdatel.com не носи отговорност за това. Ние ще събираме и съхраняваме информацията подадена от Вас при регистрация, която информация можем да използваме само при лични нужди за статистика и анализи на съвместната ни дейност и да Ви я предоставим при нужда само за лично ползване. 

Всички мнения и препоръки можете да направите по електронен път на contact@samoizdatel.com и през страницата на определено за това място.

В зависимост в каква сфера е книгата Ви – дали има благородна кауза, дали е комерсиална или сте си направили удоволствие с нея, от това зависи и начина на разпространение. Така книгата Ви достига до цели съсловия от хора със сходни интереси. Например ако книгата е в сферата на медицината, ако е учебник, ако е свързана с кухнята, с благотворителна цел. Ако завършвате университета и целият випуск е в тази книга с мнения и снимки на преподаватели, колеги. Само един имейл е достатъчен и вече всички ще говорят за книгата, на която Вие сте автор, фотограф и/или дизайнер. Е, сега светът ще научи за Вас.

Седалище и основните операции , включително контрол и надзор на обекта, са базирани във Варна, България. Този договор е подчинен на законите на Република България, независимо от нейните “избор на право” или “конфликт на закони” разпоредби, които ще прилагат законите на друга юрисдикция. Вие се съгласявате, че всеки спор, който не може да бъде разрешен чрез добросъвестни преговори, се предава на арбитраж в съответствие с правилата на българския арбитражна асоциация. Мястото на арбитража ще бъде Варна, България. Арбитражът се провежда от един арбитър с опит в областта на компютъра / технологични и в издателската индустрия. Решението на арбитъра трябва да е правно обвързващо, не подлежи на обжалване и подлежи на принудително изпълнение по какъвто и да е компетентен съд. Вие и ние се съгласяваме, че всяка процедура за разрешаване на спорове ще се провежда само на индивидуална основа, а не в един клас, консолидирано или представително действие. Вие или ние можем да заведем дело в съда на индивидуална база само, а не в един клас, консолидирана или представител за действие, за да кандидатстват за по съдебен ред.

Термините в раздели 16, 17, 18 и 19 във връзка с отказ от гаранции, ограничения на отговорността, обезщетение и интелектуална собственост след прекратяването на настоящото споразумение. Независимо изискването за арбитраж по-горе, вие се съгласявате с юрисдикцията на държавата и съдът във Варна, а samoizdatel.com има право да търси допълнителни средства за защита, включително, но не само налагане на възбрана, за да осигури спазването на посочените по-горе клаузи или други материали разпоредба на настоящото споразумение.

Освен за забавяне на плащанията, ако се случи нещо, което е извън разумния контрол на една от страните (войни, саботаж, бунтове, нарушение на труда, неизпълнение или забавяне на транспорта, терористичен акт, лошо време, природно бедствие, акт на Бога, и т.н.) , а след това забавяне ще се очаква и изпълнението може да бъде извинено. samoizdatel.com и неговите подизпълнители или доставчици не носят отговорност за всяко забавяне, причинено от настъпването на такова събитие извън техния разумен контрол.

Настоящото споразумение не определя всяка от страните като агент, работникът или служителят, законен представител, съдружник или съдружника на другата страна за всякакви цели.

Позоваванията на бизнес или дистрибуторски канал “партньори” във връзка с действия samoizdatel.com Ви насочва към организации, с които samoizdatel.com има бизнес отношения и не предполага формални правни партньорства.

Всяко от условията на това споразумение няма за цел да бъде неделимо. Ако не се намери някое от условията, споразумение е невалидно или неприложимо, то такъв план ще се счита за изменен и се тълкува, ако е възможно, по начин, който го прави изпълнимо. Ако такова тълкуване не е възможно, тогава срокът се счита отстранен от настоящото споразумение и на останалата част от настоящото споразумение ще остане в пълна сила и ефект.

Неосвобождаване от всяка от страните на всяко нарушение или неизпълнение по този договор се счита за отказ от всяка предходна или последваща нарушение или неизпълнение, нито който и да е забавяне или бездействие от страна на някоя от страните да упражни или да се възползва от всяко право или средство за защита, който го има или може да има по-долу представлява отказ на право или средство за защита.

Това е цялото споразумение между нас, свързано с предмета тук, и отменя всички и всички предишни или едновременни писмени или устни споразумения между нас по отношение на този предмет.

Тези условия не се преотстъпват, прехвърлят от Вас, освен с предварително писмено съгласие.

Тези условия не могат да бъдат променени или изменени, освен с предварително писмено съгласие.

Всяка позиция с надписи или раздел от заглавието, съдържаща се в тези условия, се вмъква само като въпрос на удобство и по никакъв начин не определя или обяснява всеки раздел или разпоредба от него.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно тези Условия, молим да се свържете с нас на: contact@samoizdatel.com.

Притурка A. samoizdatel.com Правила за съдържанието и насоки

Последна ревизия: 15 юни 2020

Предмети, продадени през samoizdatel.com, трябва да следват политиката на съдържанието и насоките описани по-долу. Производители или търговци на съдържанието се очакват да проведат правилното изследвания, за да се гарантира, че съдържанието продадено през samoizdatel.com е в съответствие с всички местни, държавни, национални и международни закони. Ако samoizdatel.com прецени, че съдържанието е забранено, ние можем безцеремонно да премахнем или да го променим, без да се връщат никакви такси в списъка, който е направил. samoizdatel.com си запазва правото да прави преценки за това дали съдържанието е подходящо.

Не е подходящо съдържание с порнография – порно текстове, фотографии и филми, домашно порно, материали, които изобразяват графични сексуални действия, и аматьорско порно; нападателни материали – предмети като криминални снимки, видео, снимки и видео на жестокост към животните, както и изключително тревожни материали. samoizdatel.com си запазва правото да определи правилно съдържание продават на нашата страница. Също така, да са наясно с културните различия и чувствителност. Някои материали могат да бъдат приемливи в една страна, но неприемливи в друга. Молим, имайте предвид, нашата глобална общност от потребители.

Нелегални предмети – съдържания продадено през samoizdatel.com трябва да се придържа към всички приложими закони. Това включва продажбата на съдържание от лица извън България. Част от съдържанието, което не може да се продава, включва продукти, които могат да доведат до получаването на незаконен елемент или незаконна дейност.

Елементи, които накърняват правото на личен живот на индивида – samoizdatel.com притежава лична неприкосновеност на личния живот във високо отношение. Затова съдържания, нарушаващи неприкосновеността на личния живот на индивида, са забранени. Освен това продажбата на маркетингови списъци (насипни имейл списъци, директна поща маркетинг списъци и т.н.) е забранено.

Права Публичност – Знаменитости, снимки и / или имена на известни личности не могат да бъдат използвани за търговски цели без разрешение на знаменитост или тяхното управление. Това включва неупълномощени знаменитостни изображения.

Публични домайни и Други – Някои видове съдържание, което е обществено достояние, могат да са свободни за използване от всеки или могат да бъдат лицензирани за използване от повече от една страна. Ние няма да приемем съдържание, което е свободно достъпно в интернет, освен ако не сте собственик на авторските права над съдържанието. Например, ако сте получили Вашето съдържание от източник, който позволява на Вас и на другите да го преразпределят и съдържанието е свободно достъпно в интернет, ние няма да го приемем за продажба чрез samoizdatel.com. Ние приемаме съдържание за обществено достояние, но ние можем да поискаме да доказателство, че материал действително не е свободно достъпен в публичното пространство и може да реши да не продава заглавието, ако съдържанието му е недиференцирано или едва се разграничава от една или повече книги, които вече са налични чрез нашите услуги или достъпни чрез други страници за продажба на дребно.

Условия за конкурси

Условия за конкурс за кратка история под 100 думи.

 1. Този конкурс се обявява от Самоиздател.
 2. Лица, близки до организаторите, техни роднини, както и работещи за платформата персони нямат право да участват в конкурса.
 3. В конкурса могат да се включат лица, навършили пълнолетие
 4. Няма такса за регистрация или каквито и да е такси за участниците в този конкурс.
 5. Можете да публикувате историята за участие в конкурса до 23:59 часа на 30.09.2020 година.
 6. Историята трябва да е публикувана на страницата на Самоиздател във фейсбук: Непознатите Таланти.
 7. Историята трябва да е авторска и да не е публикувана никаде другаде преди това.
 8. Историята не може да бъде публикувана никъде другаде освен на страницата във Фейсбук Непознатите Таланти до обявяването на победителите в конкурса.
 9. Участниците в конкурса са длъжни да публикуват само авторска история и носят цялата отговорност ако историята им нарушава нечии авторски права.
 10. Историите не могат да съдържат порнографско съдържание или съдържание насърчаващо омраза или политическа пропаганда.
 11. Запазваме си правото да не допуснем някоя история до конкурса поради нейното съдържание.
 12. Един участник може да участва само с една исторя.
 13. Разпределението на наградите е както следва: 

1-во място: 50 лв и бутилка вино

2-ро място: 30 лв и бутилка вино

Любимец на публиката: 30 лв и бутилка вино

 1. Победителите ще бъдат обявени на 11 октомври 2020 година.
 2. Запазваме си правото да променим датата за обявяване победителите без предварително уведомление до участниците.
 3. Победителите за първо и второ място ще бъдат избрани от четиричленно жури състоящо се от: Стефка Маринова, Марин Маринов, Виктория Петрова, Калина Радева.
 4. Запазваме си правото да променяме състава на журито както и броят му без предварително уведомление до участниците.
 5. Победителят “Любимец на публиката” ще бъде този с най-голям брой преглеждания на неговата публикация на страницата във фейсбук Непознатите Таланти.
 6. Броят преглеждания ще се вземе от официалните статистики на страницата предоставени от фейсбук и ще бъде публичо обявен в деня на призъждането на наградата.
 7. Победителите се съгласяват техните имена и изображения да бъдат използвани във всякакви рекламни материали, произведени от Самоиздател. 
 8. Всички лични данни, свързани с победителите или други участници, ще бъдат използвани единствено в съответствие с действащото законодателство за защита на данните в България и няма да бъдат разкривани на трети страни без предварителното съгласие на участника.
 9. Самоиздател ще уведомява участниците за всички промени в условията възможно най-скоро.
 10. Ако победителят не се свърже с организаторите за наградата в рамките на две седмици, това ще позволи на Самоиздател да присъди наградата на нов победител.
 11. Участниците в този конкурс се съгласяват с Общите условия на конкурса.
 12.  Самоиздател си запазва следните права:

а) да отмени или измени състезанието или настоящите условия без предупреждение в случай на: бедствия, война, граждански смущения и / или военни, други природни явления или други непредвидими събития;

б) да отмени състезанието в случай на действително или очаквано нарушение на някой закон или приложим регламент или друго събитие;

в) да замени всяка награда с друга с равна стойност без предизвестие, в зависимост от наличността.