Как и къде да бъдат използвани различните гледни точки в една творба?

В статията от миналата седмица разгледахме различните гледни точки. Те се делят на такива от първо, второ, трето лице. Ограничена, обективна и всезнаеща са възможностите…